HP mt21 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
reikalavimai taikomi jūsų kompiuteryje esančiam belaidžio ryšio įrenginiui, prieš įjungdami kompiuterį
kreipkitės dėl leidimo jį naudoti.
Vykstant į kitą šalį / regioną patariama:
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitinės nuostatos galioja šalyse ir regionuose,
kuriuose teks lankytis kelionės metu;
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kur ketinate naudoti
kompiuterį. Gali skirtis įtampa, dažnis ir kištuko
NRQƬJŅUDFLMD²
PERSPĖJIMAS!
Norėdami sumažinti elektros smūgio, gaisro ar įrangos gedimo pavojų, jungdami
prie kompiuterio elektros maitinimą nenaudokite įtampos keitiklio, skirto buities prietaisams.
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
43
Sample
This manual is suitable for devices