HP mt21 user manual download (Page 48 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 66
Planšetinį kompiuterį išjunkite. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garsumo
mažinimo mygtuku, kad būtų parodytas paleisties meniu, tada bakstelėkite
f10
, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
2.
Pasirinkite
Security
(apsauga),
Create BIOS administrator password
(kurti BIOS administratoriaus
slaptažodį) arba
Set Up BIOS administrator Password
(nustatyti BIOS administratoriaus slaptažodį) (tik
tam tikruose gaminiuose) ir paspauskite
enter
(įvesti).
3.
Kai būsite paraginti, įveskite slaptažodį.
4.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį.
5.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, pasirinkite piktogramą
Save
(Įrašyti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Save Changes and Exit
(Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio keitimas
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite
f10
, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
Planšetinį kompiuterį išjunkite. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garsumo
mažinimo mygtuku, kad būtų parodytas paleisties meniu, tada bakstelėkite
f10
, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
2.
Įveskite dabartinį BIOS administratoriaus slaptažodį.
3.
Pasirinkite
Security
(apsauga),
Change BIOS administrator Password
(keisti BIOS administratoriaus
slaptažodį) arba
Change Password
(keisti slaptažodį) (tik tam tikruose gaminiuose) ir paspauskite
enter
(įvesti).
4.
Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį slaptažodį.
5.
Kai būsite paraginti, įveskite naują slaptažodį.
6.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite savo naują slaptažodį.
7.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, pasirinkite piktogramą
Save
(Įrašyti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite
Main
(Pagrindinis),
Save Changes and Exit
(Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite
enter
.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio trynimas
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite
f10
, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
38
7 skyrius
Sauga
Sample
This manual is suitable for devices