HP mt21 user manual download (Page 44 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 66
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo
šaltinis
Prie kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio prijunkite:
Kintamosios srovės adapterį
Pasirinktinis prijungimo įrenginys arba plėtimo gaminys
Papildomą maitinimo adapterį, įsigytą kaip priedą iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis
maitinimo šaltinis
Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius
Šio gaminio akumuliatoriaus (-ių) vartotojai patys lengvai pakeisti negalės. Išėmus arba pakeitus
akumuliatorių garantija gali būti netaikoma. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna, kreipkitės į techninės
pagalbos centrą.
Pasenus akumuliatoriui neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vadovaukitės vietiniais savo
šalies akumuliatorių šalinimo teisės aktais ir reglamentais.
Maitinimas iš išorinio energijos šaltinio
Informacijos apie išorinio maitinimo šaltinio prijungimą ieškokite kompiuterio dėžėje įdėtame lankstinuke
Sąrankos instrukcijos
.
Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio naudojant patvirtintą kintamosios srovės adapterį
arba pasirinktinį prijungimo įrenginį, arba plėtimo gaminį, jis akumuliatoriaus energijos nenaudoja.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą
kintamosios srovės adapterį, HP atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą kintamosios srovės
adapterį, įsigytą iš HP.
PERSPĖJIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.
Kompiuterį prie išorinio maitinimo šaltinio junkite esant bet kuriai iš toliau nurodytų sąlygų.
Kai kraunate arba kalibruojate akumuliatorių
Diegdami arba atnaujindami sistemos programinę įrangą
Atnaujindami sistemos BIOS
Kai rašote informaciją į diską (tik tam tikruose gaminiuose).
Kai kuriate atsarginę kopiją ar atliekate atkūrimą
Kai kompiuteris prijungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio, įvyksta toliau nurodyti įvykiai.
Akumuliatorius pradeda krautis.
Padidinamas ekrano ryškumas.
Maitinimo piktogramos
išvaizda keičiasi.
34
6 skyrius
Energijos vartojimo valdymas
Sample
This manual is suitable for devices