HP mt21 user manual download (Page 43 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 66
„HP Fast Charge“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Naudodami „HP Fast Charge“ galite greitai įkrauti kompiuterio akumuliatorių. Krovimo laikas gali varijuoti + /
-10 proc. Priklausomai nuo turimo kompiuterio modelio ir su kompiuteriu parduodamo HP kintamosios srovės
adapterio, „HP Fast Charge“ veikia vienu iš toliau nurodytų būdų:
Jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra tarp nulio ir 50 proc., akumuliatorius iki 50 proc. visos įkrovos bus
įkrautas ne ilgiau kaip per 30 minučių.
Jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra tarp nulio ir 90 proc., akumuliatorius iki 90 proc. visos įkrovos bus
įkrautas ne ilgiau kaip per 90 minučių.
Jei norite naudoti funkciją „HP Fast Charge“, išjunkite kompiuterį ir prie kompiuterio bei išorinio maitinimo
šaltinio prijunkite kintamosios srovės adapterį.
Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodymas
Jei norite peržiūrėti procentinę likusios akumuliatoriaus įkrovos dalį ir esamą energijos vartojimo planą,
perkelkite pelės žymeklį ant piktogramos
Maitinimas
.
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją ir pailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką:
Sumažinkite ekrano ryškumą.
maitinimo parinktyse pasirinkite parametrą
Energijos taupymas
.
Kai nesinaudojate belaidžiu ryšiu, išjunkite belaidžius įrenginius.
Atjunkite nenaudojamus išorinius įrenginius, kurie nėra prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio,
pavyzdžiui, išorinį standųjį diską, prijungtą prie USB prievado.
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines daugialypės terpės korteles, kuriomis
nesinaudojate.
Prieš baigdami darbą paleiskite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių
LGHQWLƬNDYLPDV
Kai vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis akumuliatorius pasiekia žemą arba kritinį įkrovos lygį, nutinka
štai kas:
Akumuliatoriaus lemputė (tik tam tikruose gaminiuose) rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
– arba –
Maitinimo piktograma
rodo pranešimą apie žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
PASTABA:
Papildomos informacijos apie maitinimo piktogramą rasite
Maitinimo piktogramos ir
energijos vartojimo parinkčių naudojimas
32
puslapyje
.
Akumuliatoriui išsikrovus iki kritinio lygio, kompiuteris atlieka toliau nurodytus veiksmus:
Jei kompiuteris įjungtas arba veikia miego režimu, jis trumpai veikia miego režimu ir po to išsijungia.
Neįrašyta informacija prarandama.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
33
Sample
This manual is suitable for devices