HP mt21 user manual download (Page 42 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 66
PASTABA:
Jei suaktyvinta miego režimo būsena, pirmiausia trumpai spustelėdami įjungimo / išjungimo
mygtuką, išjunkite miego režimą.
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, tada pasirinkite piktogramą
Maitinimas
ir pasirinktie
Išjungti
.
Jei kompiuteris nereaguoja ir jūs negalite išjungti kompiuterio nurodytais būdais, pabandykite tokias kritines
procedūras toliau nurodyta seka.
Paspauskite
ctrl
+
alt
+
delete
, pasirinkite piktogramą
Maitinimas
, tada pasirinkite
Išjungti
.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 10 sekundes.
Jei jūsų kompiuteryje yra naudotojo keičiamas akumuliatorius (tik tam tikruose gaminiuose), atjunkite
kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio ir po to išimkite akumuliatorių.
Maitinimo piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių
naudojimas
Maitinimo piktograma
yra „Windows“ užduočių juostoje. Energijos piktograma leidžia greitai pasiekti
energijos vartojimo parametrus ir pamatyti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
Jei norite peržiūrėti procentinę likusios akumuliatoriaus įkrovos dalį ir esamą energijos vartojimo planą,
perkelkite pelės žymeklį ant piktogramos
Maitinimas
.
Jei norite pasiekti energijos vartojimo (maitinimo) parinktis, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite
piktogramą
Maitinimas
ir po to pasirinkite
Maitinimo parinktys / energijos vartojimo parinktys
.
Skirtingos energijos piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, ar išorinį
maitinimo šaltinį. Perkėlus pelės žymeklį ant piktogramos parodoma, ar akumuliatorius nėra pasiekęs žemo
ar kritinio įkrovos lygį.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Kai įkrautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio,
kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją. Kai kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo išorinio
maitinimo šaltinio, kompiuterio akumuliatorius iš lėto išsikrauna. Akumuliatoriui pasiekus žemą ar kritinį
įkrovos lygį, kompiuteris parodo pranešimą.
Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, kompiuteryje
veikiančių programėlių, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių.
PASTABA:
Atjungus išorinį maitinimo šaltinį, tausojant akumuliatoriaus energiją, automatiškai
sumažinamas ekrano šviesumas. Tam tikruose kompiuterio gaminiuose galima perjungti
JUDƬNRV
režimus
akumuliatoriaus įkrovos lygiui tausoti.
32
6 skyrius
Energijos vartojimo valdymas
Sample
This manual is suitable for devices