HP mt21 user manual download (Page 41 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 66
6
Energijos vartojimo valdymas
Energija į jūsų kompiuterį gali būti tiekiama iš akumuliatoriaus arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Kai
kompiuteris veikia naudodamas tik akumuliatoriaus energiją, o akumuliatoriui įkrauti išorinio energijos
šaltinio nėra, svarbu stebėti ir tausoti akumuliatoriaus įkrovą.
Kai kurių šiame skyriuje apibūdintų energijos valdymo priemonių jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Miego režimo naudojimas
ĮSPĖJIMAS:
kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos ir
neprarastumėte informacijos, nepaleiskite miego režimo, kai skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę
laikmenų kortelę.
Miego režimas yra „Windows“ energijos taupymo būsena. Miego režimo būsena automatiškai suaktyvinama
tam tikrą laiką kompiuterio nenaudojant. Jūsų darbas įrašomas į atmintį, todėl jį galėsite tęsti labai greitai.
Miego režimą galite perjungti ir rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite skyriuje
Energijos taupymo režimo
inicijavimas ir išjungimas
31
puslapyje
.
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
Miego režimą galite paleisti šiais būdais:
Užverkite ekraną (tik tam tikruose gaminiuose).
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, tada pasirinkite piktogramą
Maitinimas
ir pasirinktie
Miego režimas
.
Paspauskite spartųjį miego režimo klavišą, pvz.,
fn+f12
(tik tam tikruose gaminiuose).
Galite išeiti iš energijos taupymo režimo.
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Jei kompiuteris uždarytas, pakelkite ekraną (tik tam tikruose gaminiuose).
Paspauskite klavišą klaviatūroje (tik tam tikruose gaminiuose).
Bakstelėkite jutiklinį kilimėlį (tik tam tikruose gaminiuose).
Išjungus kompiuterio miego režimą jūsų darbas vėl parodomas ekrane.
PASTABA:
jei nustatėte, kad išjungiant miego režimą būtų reikalaujama slaptažodžio, turite įvesti
„Windows“ slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS:
išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta. Būtinai įrašykite savo darbą prieš
išjungdami kompiuterį.
Išjungimo komanda uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą. Po to išjungia ekraną ir
kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį, jei jo nenaudosite ir jis bus atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą.
Rekomenduojama kompiuterį išjungti naudojant „Windows“ išjungimo komandą.
Miego režimo naudojimas
31
Sample
This manual is suitable for devices