HP mt21 user manual download (Page 40 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 66
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam
tikruose gaminiuose)
PASTABA:
Norėdami sužinoti, kokio tipo ekraną turite jūs (suderinamą su „Miracast“ ar „Intel WiDi“), žr.
kartu su televizoriumi ar antriniu ekranu gautus dokumentus.
Jei norite naudoti ir prijungti su „Miracast“ suderinamus belaidžius ekranus neišjungdami esamų programėlių,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
projekcija
ir tada spustelėkite
Projekcija antrame ekrane
.
Spustelėkite
Prisijungti prie belaidžio ekrano
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
30
5 skyrius
Pramogų funkcijos
Sample
This manual is suitable for devices