HP mt21 user manual download (Page 36 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 66
2.
Kitą laido galą prijunkite prie išorinio „DisplayPort“ įrenginio.
3.
Paspauskite
f1
ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą į vieną iš 4 galimų režimų.
Tik kompiuterio ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
Dublikatas:
peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
Išplėstinis:
peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
Tik antrame ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus
f1
pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA:
geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
Parametrai
, tada pasirinkite
Sistema
. Dalyje
Ekranas
pasirinkite atitinkamą
skiriamąją gebą ir tada pasirinkite
Išlaikyti pakeitimus
.
Vaizdo įrenginių prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
PASTABA:
jei prie kompiuterio norite prijungti VGA vaizdo įrenginį, jums reikia VGA laido (įsigyjamas
atskirai).
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą išoriniame VGA monitoriuje arba perteikti vaizdą projektoriumi,
prie kompiuterio VGA prievado prijunkite monitorių arba projektorių.
1.
Prijunkite monitoriaus arba projektoriaus VGA kabelį prie kompiuterio VGA prievado, kaip parodyta
toliau.
26
5 skyrius
Pramogų funkcijos
Sample
This manual is suitable for devices