HP mt21 user manual download (Page 32 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 66
Keturiais pirštais bakstelėkite jutiklinę planšetę, kad atvertumėte veiksmų centrą ir peržiūrėtumėte
esamus nustatymus bei pastabas.
Braukimas trimis pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Perbraukite trim pirštais, kad atvertumėte langus ir paskui įjungtumėte darbalaukį.
Braukite 3 pirštais tolyn nuo savęs, kad atvertumėte visus langus.
Braukite 3 pirštais link savęs, kad įjungtumėte darbalaukį.
Braukite 3 pirštais kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte atvertus langus.
Brūkštelėkite vienu pirštu (tik jutikliniame ekrane)
Jei norite slinkti sąrašus ir puslapius ar perkelti objektą, naudokite slinkimo vienu pirštu gestą.
Norėdami slinkti per ekraną, švelniai braukite per jį pirštu norima kryptimi.
Norėdami perkelti objektą, paspauskite ir palaikykite pirštą ant to objekto, tada perkelkite jį vilkdami
pirštu.
22
4 skyrius
Naršymas ekrane
Sample
This manual is suitable for devices