HP mt21 user manual download (Page 31 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 66
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinės planšetės zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du išskėstus
pirštus ir juos suglausdami.
Mastelį galite padidinti ant jutiklinės planšetės zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du suglaustus
pirštus ir juos išskėsdami.
Slinkite dviem pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Jei puslapį ar vaizdą norite paslinkti aukštyn, žemyn ar į šoną, naudokite slinkimo dviem pirštais gestą.
Padėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir braukite jais į viršų, apačią, kairę
arba dešinę.
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Jei norite atidaryti ekrane rodomo objekto meniu, bakstelėkite dviem pirštais.
PASTABA:
bakstelėjimu dviem pirštais atliekami tokie pat veiksmai kaip spustelėjimu dešiniuoju pelės
mygtuku.
Bakstelėkite dviem pirštais jutiklinės planšetės zoną, kad atidarytumėte pasirinkto objekto parinkčių
meniu.
Bakstelėjimas keturiais pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
Bakstelėkite keturiais pirštais, kad atvertumėte veiksmų centrą.
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
21
Sample
This manual is suitable for devices