HP mt21 user manual download (Page 29 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 66
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą
(2)
arba kelvedį.
PASTABA:
jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Prijungimas prie laidinio tinklo
19
Sample
This manual is suitable for devices