HP mt21 user manual download (Page 28 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 66
Su kompiuteriu pateikta daugiau informacijos apie HP mobilųjį plačiajuostį ryšį ir kaip įjungti norimo tinklo
operatoriaus paslaugą.
GPS naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Jūsų kompiuteryje gali būti įdiegtas visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įrenginys. GPS palydovai
GPS sistemoms teikia informaciją apie vietovę, greitį ir kryptį.
Norėdami įjungti GPS patikrinkite, ar „Windows“ privatumo nustatymuose yra įjungtas vietos atpažinimas.
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
Vieta
ir tada pasirinkite
vietos privatumo nustatymai
.
2.
Vadovaukitės ekrane rodomais vietos nustatymų naudojimo nurodymais.
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį
Ƭ]LQLō
kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
Garso įrenginius (ausines, garsiakalbius),
Pelę,
Išorinę klaviatūrą.
„Bluetooth“ įrenginių prijungimas
Kad galėtumėte naudoti „Bluetooth“ įrenginį, turite užmegzti „Bluetooth“ ryšį.
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
bluetooth
ir pasirinkite
„Bluetooth“ parametrai
.
2.
Jei funkcija dar nėra įjungta, įjunkite „Bluetooth“.
3.
Sąraše pasirinkite savo įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
jei įrenginys reikalauja patvirtinimo, rodomas susiejimo kodas. Įrenginyje, kurį norite pridėti,
vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus įsitikinkite, kad kodas jūsų įrenginyje sutampa su siejimo kodu.
Daugiau informacijos rasite su įrenginiu gautoje dokumentacijoje.
PASTABA:
jei sąraše jūsų įrenginio nėra, įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija. Kai kuriems
įrenginiams gali būti taikomi papildomi reikalavimai; žr. su įrenginiu gautą dokumentaciją.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Tam tikruose gaminiuose gali būti leidžiama užmegzti laidinį ryšį: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN
ryšys, kuriam naudojamas tinklo kabelis, daug spartesnis už modemo ryšį, kuriam naudojamas telefono
kabelis. Abu kabeliai parduodami atskirai.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro arba nesugadintumėte įrangos, nejunkite
modelio arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN) (tik tam tikruose gaminiuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelis, papildomas doko įrenginys arba plėtros
prievadas, jei kompiuteryje RJ-45 prievado nėra.
18
3 skyrius
Tinklo ryšys
Sample
This manual is suitable for devices