HP mt21 user manual download (Page 27 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 66
Prisijungimas prie WLAN
PASTABA:
prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju
(IPT). Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, suteikiantį galimybę kompiuterį su belaidžio ryšio kelvedžiu prijungti prie modemo, ir
išbandyti interneto paslaugą.
Norėdami prisijungti prie WLAN, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas.
2.
Užduočių juostoje pasirinkite tinklo būsenos piktogramą, tada prisijunkite prie vieno iš prieinamų tinklų.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įveskite kodą ir pasirinkite
Kitas
, kad
užbaigtumėte prisijungimo procesą.
PASTABA:
jei sąraše WLAN tinklų nėra, gali būti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio
maršrutizatoriaus arba prieigos taško signalas.
PASTABA:
jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, užduočių juostoje dešiniuoju pelės klavišu
spustelėkite tinklo būsenos piktogramą, tada pasirinkite
Atidaryti tinklo ir bendrinimo centrą
.
Pasirinkite
Sukurti naują ryšį arba tinklą
. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite ieškoti tinklo ir
prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, dešinėje užduočių juostos pusėje pasirinkite tinklo būsenos piktogramą ir patikrinkite ryšio
pavadinimą bei būseną.
PASTABA:
veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN realizacijos,
kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz., sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio kompiuteryje įrengta priemonė, palaikanti mobiliojo plačiajuosčio ryšio
paslaugas. Naujasis kompiuteris, prisijungus prie mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo, suteikia galimybę
prisijungti prie interneto, siųsti el. laiškus arba prisijungti prie įmonės tinklo – nereikia naudoti „Wi-Fi“
prieigos taškų.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio
modulio IMEI ir (arba) MEID numerio. Numeris gali būti nurodytas ant lipduko, kuris priklijuotas apatinėje
kompiuterio dalyje, akumuliatoriaus skyriaus viduje, po techninės priežiūros dangteliu arba ekrano
nugarėlėje.
– arba –
Numerį rasite atlikę tokius veiksmus:
1.
Užduočių juostoje pasirinkite tinklo būsenos piktogramą.
2.
Pasirinkite
Peržiūrėti ryšio parametrus
.
3.
Dalyje
Mobilusis plačiajuostis ryšys
pasirinkite tinklo būsenos piktogramą.
Kai kurių mobiliojo tinklo operatorių paslaugoms gauti naudojamos SIM kortelės. SIM kortelėje yra pagrindinė
informacija apie jus, pvz., asmens
LGHQWLƬNDYLPR
numeris (PIN), taip pat tinklo informacija. Kai kuriuose
kompiuteriuose SIM kortelė yra įdėta iš anksto. Jei SIM kortelė nebuvo įdėta iš anksto, ji gali būti pridėta prie
kompiuterio, HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio pakuotėje, arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti
atskirai.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
17
Sample
This manual is suitable for devices