HP mt21 user manual download (Page 26 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 66
3
Tinklo ryšys
Kompiuterį galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktumėte. Tačiau net būdami namuose galite sužinoti, kas
vyksta įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informaciją iš milijonų svetainių, jei prijungsite
kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie pasaulinio tinklo.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Jūsų kompiuteryje gali būti įrengtas vienas ar daugiau toliau aptariamų belaidžių įrenginių.
WLAN įrenginys – prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų (dažnai vadinamų „Wi-Fi“ tinklais,
belaidžiais LAN arba WLAN) įmonių biuruose, jūsų namuose ir viešose vietose, pvz., oro uostuose,
restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose. WLAN tinkle mobilusis belaidis kompiuterio
įrenginys užmezga ryšį su belaidžiu kelvedžiu arba belaidės prieigos tašku.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis (tik tam tikruose gaminiuose) – belaidžio teritorinio tinklo
(WWAN) įrenginys, leidžiantis užmegzti belaidį ryšį gerokai didesnėje teritorijoje. Mobiliojo ryšio
operatoriai diegia bazines stotis (panašias į mobiliojo ryšio bokštus) didelėse
JHRJUDƬQòVH
teritorijose.
Jomis aprėpiamos ištisos valstijos, regionai ar net šalys.
„Bluetooth®“ įrenginys. Šis įrenginys sukuria asmeninį tinklą (PAN), kad galėtumėte prisijungti prie kitų
įrenginių su „Bluetooth“ funkcija, pvz., klaviatūros, pelės ir ausinių. PAN tinkle kiekvienas įrenginys
tiesiogiai užmezga ryšį su kitais įrenginiais. Jie turi būti palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metrų
(apytiksliai 33 pėdų) atstumu.
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas
Belaidžius savo kompiuterio įrenginius galite valdyti naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
Belaidžio ryšio mygtukas (dar vadinamas lėktuvo režimo arba belaidžio ryšio klavišu) (šiame skyriuje
vadinamas belaidžio ryšio mygtuku)
Operacinės sistemos valdikliai
Belaidžio ryšio mygtukas
Kompiuteryje gali būti belaidžio ryšio mygtukas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir viena belaidžio
ryšio lemputė. Visi šie kompiuterio belaidžiai įrenginiai įjungiami gamykloje.
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną.
Operacinės sistemos valdikliai
Naudojant priemonę „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie tinklo,
nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
valdymo skydas
, tada pasirinkite
Valdymo skydas
.
2.
Pasirinkite
Tinklas ir internetas
, tada pasirinkite
Tinklo ir bendrinimo centras
.
16
3 skyrius
Tinklo ryšys
Sample
This manual is suitable for devices