HP mt21 user manual download (Page 23 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 66
Apačia
Komponentas
Aprašas
(1)
Techninės priežiūros durys (2)
Per jas galite pasiekti standžiojo disko dėklą, WLAN
modulio angą ir atminties modulio angas.
ĮSPĖJIMAS:
Kad sistema netaptų neveikli, belaidį modulį
keiskite tik kompiuteryje naudoti leistinu belaidžiu
moduliu, patvirtintu valstybės įstaigos, reguliuojančios
belaidžių įrenginių naudojimą jūsų šalyje / regione. Jei
pakeičiate modulį ir gaunate įspėjamąjį pranešimą,
išimkite modulį, kad atkurtumėte kompiuterio funkcines
galimybes, ir susisiekite su palaikymo tarnyba.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
palaikymas
ir spustelėkite klaustuko piktogramą užduočių
juostoje.
(2)
Vėdinimo angos (1 arba 2, priklausomai nuo
modelio)
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA:
kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir
išsijungia.
Apačia
13
Sample
This manual is suitable for devices