HP mt21 user manual download (Page 22 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 66
Veiksmo klavišai
Veiksmo klavišas atlieka funkciją, kurią nurodo ant klavišo esanti piktograma. Norėdami sužinoti, kurie
klavišai yra jūsų gaminyje, žr.
Specialieji klavišai
11
puslapyje
.
Norėdami pasinaudoti veiksmo klavišui priskirta funkcija, paspauskite ir palaikykite klavišą.
Piktograma
Aprašymas
Perjungia vaizdą iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio
prijungtas monitorius, kelis kartus paspaudus klavišą vaizdas perjungiamas paeiliui į kompiuterio ekraną, į
monitoriaus ekraną ir į kompiuterio ir monitoriaus ekranus vienu metu.
Paspaudus klavišą palaipsniui mažinamas ekrano šviesumas.
Paspaudus klavišą palaipsniui didinamas ekrano šviesumas.
Įjungia arba išjungia garsiakalbių garsą.
Palaipsniui mažina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Palaipsniui didina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Išjungia mikrofoną.
Išjungiamas ir įjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas.
PASTABA:
kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų, šią funkciją išjunkite.
Įjungia arba išjungia belaidžio ryšio funkciją.
PASTABA:
kad galėtumėte užmegzti belaidį ryšį, turi būti nustatytas belaidis tinklas.
Skirtas miego režimui įjungti; jūsų informacija saugoma sistemos atmintyje. Ekranas ir kiti sistemos
komponentai išsijungia ir taupoma energija. Kad išjungtumėte miego režimą, spustelėkite įjungimo /
išjungimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS:
kad neprarastumėte informacijos, įrašykite savo darbą prieš inicijuodami miego režimą.
PASTABA:
veiksmo klavišo funkcija įjungiama gamykloje. Šią funkciją galite išjungti paspausdami ir
palaikydami
fn
klavišą ir kairįjį
shift
klavišą. Funkcijų
ƬNVDYLPR
lemputė užsidegs. Išjungę veiksmo klavišų
funkciją jiems priskirtus veiksmus galite atlikti klavišą
fn
spausdami kartu su atitinkamu veiksmo klavišu.
12
2 skyrius
Komponentai
Sample
This manual is suitable for devices