HP mt21 user manual download (Page 2 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 66
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekių
ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi
bendrovė „HP Inc.“. „Intel“, „Celeron“ ir
„Pentium“ yra bendrovės „Intel Corporation“
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „Windows“
yra bendrovės „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie
tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose
garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su
tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė
vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas
papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už šio dokumento technines ar
redagavimo klaidas ar praleidimus.
Pirmasis leidimas: 2017 m. rugsėjo mėn.
Dokumento numeris: L02709-E21
Produkto informacija
Šiame vartotojo vadove aprašytos funkcijos,
bendros daugumai modelių. Kai kurių funkcijų
jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Visos funkcijos veikia ne visuose „Windows“
leidimuose ar versijose. Norint pasinaudoti
visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti
naujovintos ir (arba) atskirai įsigyjamos
aparatinės įrangos, tvarkyklių, programinės
įrangos arba BIOS naujinimo. „Windows 10“
naujinama automatiškai ir šis naujinimas
visada įjungtas. Už naujinimus gali būti taikomi
interneto paslaugų tiekėjo mokesčiai. Taip pat
gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Žr.
.
Norėdami pasiekti naujausią naudotojo
vadovą, eikite į
support
ir
vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį.
Po to pasirinkite
User Guides
(naudotojo
vadovai).
Programinės įrangos sąlygos
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip
naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos
produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame
kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio
vartotojo licencinės sutarties (GVLS) sąlygų. Jei
nesutinkate su šios licencijos sąlygomis, per 14
dienų turite grąžinti visą nenaudotą produktą
(aparatūrą ir programinę įrangą) į pirkimo
vietą, kad atgautumėte visus pinigus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Sample
This manual is suitable for devices