HP mt21 user manual download (Page 19 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 66
Lemputės
Komponentas
Aprašas
(1)
Maitinimo lemputė
Dega: kompiuteris įjungtas.
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos taupymo
būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į ekraną ir kitus
komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas.
(2)
Didžiųjų raidžių
ƬNVDYLPR
lemputė
Dega: didžiųjų raidžių
ƬNVDYLPDV
įjungtas (rašoma didžiosiomis
raidėmis).
(3)
Funkcijų
ƬNVDYLPR
lemputė
Dega:
fn
klavišas
XŗƬNVXRWDV²
(4)
Garso išjungimo lemputė
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
(5)
Mikrofono išjungimo lemputė
Geltona: mikrofonas išjungtas.
Nedega: mikrofonas įjungtas.
(6)
Skaitmenų klavišo lemputė
Dega: klavišas „Num lock“ įjungtas.
(7)
Belaidžio ryšio lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., belaidžio vietinio
tinklo (WLAN) įrenginys, ir (arba) „Bluetooth®“ įrenginys yra
įjungtas.
PASTABA:
kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai
išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega geltonai.
Klaviatūros sritis
9
Sample
This manual is suitable for devices