HP mt21 user manual download (Page 18 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 66
Komponentas
Aprašas
kameros leidžia prie „Windows“ sistemos prisiregistruoti naudojant
veido atpažinimo programą vietoje slaptažodžio.
PASTABA:
Kameros funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų
konkrečiame kompiuteryje įdiegtos aparatinės ir programinės
kameros įrangos.
* Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių.
Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui.
Norėdami pasiekti šį vadovą: Pasirinkite mygtuką
Pradžia
,
Visos programos
(būtina kai kuriuose gaminiuose),
HP
, tada pasirinkite
HP
dokumentacija
.
Klaviatūros sritis
Jutiklinė planšetė
Komponentas
Aprašas
(1)
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymiklį arba
suaktyvina elementus ekrane.
(2)
Kairysis jutiklinio kilimėlio mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(3)
Dešinysis jutiklinio kilimėlio mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
8
2 skyrius
Komponentai
Sample
This manual is suitable for devices