HP mt21 user manual download (Page 17 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 66
Komponentas
Aprašas
kameros leidžia prie „Windows“ sistemos prisiregistruoti naudojant
veido atpažinimo programą vietoje slaptažodžio.
PASTABA:
Kameros funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų
konkrečiame kompiuteryje įdiegtos aparatinės ir programinės
kameros įrangos.
(4)
Kameros lemputė (tik tam tikruose gaminiuose)
Dega: kamera naudojama.
* Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių.
Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui.
Norėdami pasiekti šį vadovą: Pasirinkite mygtuką
Pradžia
,
Visos programos
(būtina kai kuriuose gaminiuose),
HP
, tada pasirinkite
HP
dokumentacija
.
Komponentas
Aprašas
(1)
WLAN antenos* (tik tam tikruose gaminiuose)
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su belaidžiais
vietiniais tinklais (WLAN).
(2)
WWAN antenos* (tik tam tikruose gaminiuose)
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su belaidžiais
teritoriniais tinklais (WWAN).
(3)
Kameros lemputės (tik tam tikruose gaminiuose)
Dega: naudojama viena arba daugiau kamerų.
(4)
Vidiniai mikrofonai (1 arba 2, priklausomai nuo
modelio)
Įrašo garsą.
(5)
Kamera (-os) (tik tam tikruose gaminiuose)
Galite naudotis vaizdo pokalbių programomis, įrašyti vaizdo įrašus ir
fotografuoti. Norėdami naudotis kamera, žr.
Vaizdo kameros
naudojimas (tik tam tikrų gaminių)
24
puslapyje
. Kai kurios
Ekranas
7
Sample
This manual is suitable for devices