HP mt21 user manual download (Page 14 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 66
Dešinė
Komponentas
Aprašas
(1)
C tipo USB maitinimo jungtis ir „SuperSpeed“
prievadas ir „DisplayPort“
Prijungiamas kintamosios srovės adapteris su C tipo USB
jungtimi ir į kompiuterį tiekiamas maitinimas, taip pat, jei reikia,
įkraunamas kompiuterio akumuliatorius.
– ir –
Prijungiamas USB įrenginys su C tipo USB jungtimi, pvz.,
mobilusis telefonas, kamera, aktyvumo stebėjimo įrenginys
arba išmanusis laikrodis, taip pat sparčiai perduodami
duomenys.
– ir –
Prijungia vaizdo įrenginį su C tipo USB jungtimi, t. y. ekrano
„DisplayPort“ išvestimi.
PASTABA:
Gali reikėti laidų ir (arba) adapterių (įsigyjami
atskirai).
(2)
„SuperSpeed“ USB 3.x prievadas
Juo prijungiamas USB įrenginys, pvz., mobilusis telefonas,
kamera, aktyvumo stebėjimo įrenginys arba išmanusis
laikrodis, ir didele sparta perduodami duomenys.
(3)
HDMI prievadas
Galima prijungti pasirinktinį vaizdo ar garso įrenginį, pvz.,
didelės raiškos televizorių, bet kokį suderinamą skaitmeninį ar
garso komponentą arba spartųjį didelės raiškos multimedijos
sąsajos (HDMI) įrenginį.
(4)
Išorinio monitoriaus prievadas
Skirtas išoriniam VGA monitoriui arba projektoriui prijungti.
(5)
RJ-45 (tinklo) lizdas / būsenos lemputės
Tinklo kabeliui prijungti.
Žalia (kairėje): prisijungta prie tinklo.
Geltona (dešinėje): tinkle vykdoma veikla.
(6)
Akumuliatoriaus lemputė
Kai prijungtas kintamosios srovės šaltinis:
Balta: Akumuliatoriaus įkrova yra daugiau nei 90
procentų.
Geltona: Akumuliatoriaus įkrova yra nuo 0 iki 90 procentų.
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
Kai kintamosios srovės šaltinis yra atjungtas (akumuliatorius
neįkraunamas):
Mirksi geltona: akumuliatorius pasiekė žemą įkrovos lygį.
Akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovos lygį,
akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
4
2 skyrius
Komponentai
Sample
This manual is suitable for devices