HP mt21 user manual download (Page 12 of 66)

Languages: Lithuanian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 66
Ištekliai
Turinys
SVARBU:
jei norite peržiūrėti naujausią vartotojo
vadovo versiją, turite būti prisijungę prie interneto.
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
HP žinynas
ir palaikymas
, tada pasirinkite
HP dokumentacija
.
– arba –
Pasirinkite mygtuką
Pradėti
, pasirinkite
Visos
programėlės
(būtina tam tikruose gaminiuose),
pasirinkite
HP
, tada pasirinkite
HP dokumentai
.
Svarbi teisinė informacija, įskaitant informaciją, kaip tinkamai
utilizuoti akumuliatorių (jei reikia).
Ribotoji garantija
*
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, pasirinkite
HP žinynas
ir palaikymas
, tada pasirinkite
HP dokumentacija
.
– arba –
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
,
Visos programos
(būtina kai kuriuose gaminiuose),
HP
, tada pasirinkite
HP dokumentacija
.
– arba –
Eikite į
go/orderdocuments
.
SVARBU:
jei norite peržiūrėti naujausią vartotojo
vadovo versiją, turite būti prisijungę prie interneto.
Šio kompiuterio garantijos informacija
*HP ribotąją garantiją rasite gaminio vartotojo vadovuose ir (arba) dėžutėje esančiame CD arba DVD diske. Kai kuriose šalyse arba
regionuose spausdintą garantijos versiją HP gali pateikti dėžutėje. Šalyse arba regionuose, kuriuose išspausdinta garantija
nepateikiama, ją galite užsisakyti iš
go/orderdocuments
. Jei HP gaminius esate įsigiję Azijos ir Ramiojo vandenyno
regiono šalyse, HP galite rašyti šiuo adresu: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
2ƫLFH±
Singapūras 912006. Nurodykite gaminio
pavadinimą, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir pašto adresą.
2
1 skyrius
Sveiki!
Sample
This manual is suitable for devices