HP ENVY dv7-7200 user manual download (Page 53 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 98
הלעפה
תועצמאב
חתמ
הללוס
רשאכ
תנקתומ
בשחמב
הללוס
הנועט
בשחמהו
וניא
רבוחמ
רוקמל
חתמ
ינוציח
,
בשחמה
לעופ
תועצמאב
חתמ
הללוס
.
םא
בשחמב
תנקתומ
הללוס
הנועט
םאתמו
ה
-
AC
קתונמ
בשחמהמ
,
בשחמה
רבוע
תיטמוטוא
שומישל
חתמב
הללוס
תוריהבו
גצה
תתחופ
ידכ
ךוסחל
ייחב
הללוסה
.
הללוסה
בשחמב
תנקורתמ
תויטיאב
בשחמהשכ
יובכ
וניאו
רבוחמ
רוקמל
חתמ
ינוציח
.
ךרוא
הייח
לש
תללוס
בשחמ
הנתשמ
םאתהב
תורדגהל
לש
לוהינ
תכירצ
למשחה
,
תוינכותל
תולעפומה
בשחמב
,
תוריהבל
הגוצתה
,
םינקתהל
םיינוציח
םירבוחמה
בשחמל
םימרוגלו
םירחא
.
הללוס
םע
םתוח
ןרציה
ידכ
בוקעל
רחא
בצמ
הללוסה
,
וא
םא
אל
ןתינ
דוע
ןועטל
תא
הללוסה
,
לעפה
Battery Check
)
תקידב
הללוסה
(
ב
-
HP
Support Assistant
.
ידכ
תשגל
עדימל
תודוא
הללוסה
,
רחב
םושייב
HP Support Assistant
ךסמב
Start
)
לחתה
(
רחאלו
ןכמ
רחב
Battery and performance
)
תוללוס
םיעוציבו
.(
םא
Battery Check
)
תקידב
הללוסה
(
תנייצמ
יכ
שי
ףילחהל
תא
הללוסה
,
הנפ
הכימתל
.
הרסה
לש
הללוס
תנתינה
הפלחהל
לע
-
ידי
שמתשמה
הרהזא
!
םוצמצל
תויעב
תוחיטב
תוירשפא
,
שמתשה
קר
הללוסב
תנתינה
הפלחהל
לע
-
ידי
שמתשמה
הקפוסש
םע
בשחמה
,
הללוסב
תיפולח
תקפוסמה
לע
-
ידי
HP
וא
הללוסב
תמאות
השכרנש
מ
-
HP
.
תוריהז
:
תרסה
הללוס
תנתינה
הפלחהל
לע
-
ידי
שמתשמה
הווהמה
תא
רוקמ
חתמה
ידיחיה
רובע
בשחמה
הלולע
םורגל
ןדבואל
עדימ
.
ידכ
עונמל
ןדבוא
עדימ
,
רומש
תא
ךתדובע
וא
הבכ
תא
בשחמה
תועצמאב
Windows
ינפל
תרסה
הללוסה
.
1
.
ךופה
תא
בשחמה
לע
-
יבג
חטשמ
רשי
.
2
.
טסה
תא
ספת
רורחשה
לש
הללוסה
)
1
(
ידכ
ררחשל
תא
הללוסה
.
הרעה
:
ספת
רורחשה
לש
הללוסה
רזוח
ןפואב
יטמוטוא
ומוקימל
ירוקמה
.
3
.
בבוס
תא
הללוסה
)
2
(
יפלכ
הלעמ
אצוהו
התוא
בשחמהמ
)
3
(
.
רותיא
עדימ
תודוא
הללוסה
ידכ
בוקעל
רחא
בצמ
הללוסה
,
וא
םא
אל
ןתינ
דוע
ןועטל
תא
הללוסה
,
לעפה
Battery Check
)
תקידב
הללוסה
(
ב
-
HP
Support Assistant
.
ידכ
תשגל
עדימל
תודוא
הללוסה
,
רחב
םושייב
HP Support Assistant
ךסמב
Start
)
לחתה
(
רחאלו
ןכמ
רחב
Battery and performance
)
תוללוס
םיעוציבו
.(
HP Support Assistant
קפסמ
תא
םילכה
עדימהו
םיאבה
תודוא
הללוסה
:
תקידב
הללוס
עדימ
תודוא
יגוס
תוללוס
,
םיטרפמ
,
ךרוא
ייח
תוללוסה
תלוביקו
43
קרפ
6
לוהינ
תכירצ
למשח
Sample