HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 9 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 88
Problem med trådlös anslutning
........................................................................................
70
Det går inte att ansluta till ett WLAN
.................................................................
70
Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk
....................................................
70
De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga
.........................
71
WLAN-anslutningen är mycket svag
.................................................................
72
Det går inte att ansluta till den trådlösa routern
................................................
72
Ikonen för nätverksstatus visas inte
..................................................................
72
Problem med ljudet
............................................................................................................
73
Problem med energihanteringen
.......................................................................................
73
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
.......................................................................
73
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en
extern strömkälla
..............................................................................
73
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till
strömkälla
.........................................................................................
73
Kontakta support
................................................................................................................................
74
14
Elektrostatisk urladdning
...........................................................................................................................
75
Index
...................................................................................................................................................................
76
ix
Sample