HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 87 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 88
ljudutgång (hörlurar)
5
nätverk
6
RJ-45 (nätverk)
6
jack för ljudingång (mikrofon)
5
jack för ljudutgång (hörlurar)
5
K
kablar
USB
45
knappar
höger styrplatta
8, 30
ström
10
styrplatta på/av
8
vänster styrplatta
8
komponenter
bildskärm
7
höger sida
5
ovansidan
8
undersidan
12
vänster sida
6
konfigurera ljud för HDMI
24
kontrollera ljudfunktioner
23
kontroller för trådlöst
knapp
15
operativsystem
15
kritisk batteriladdning
40
L
lampa för avstängt ljud,
identifiera
9
lampa för inbyggd webbkamera,
identifiera
7, 20
lampor
caps lock
9
hårddisk
6
ljud avstängt
9
nätadapter
5
ström
6, 9
styrplatta
8, 9, 30
trådlöst
9
webbkamera
7, 20
ljudfunktioner, kontrollera
23
läsbara medier
36
lösenord
Setup Utility (BIOS)
54
Windows
53
M
mus, extern
inställningar
26
N
nypgest på styrplatta
33
nätadapter
5
nätström, använda
41
nätverksjack, identifiera
6
O
operativsystem
produktnyckel
13
äkthetscertifikat från Microsoft,
etikett
13
P
platser
digitala medier
6
säkerhetskabel
5
plats för säkerhetskabel,
identifiera
5
portar
HDMI
6, 21, 24
Intel Wireless Display
25
USB
5, 21
USB 3.0
6, 21
PowerDVD
25
produktnamn och nummer, dator
13
produktnyckel
13
programvara
CyberLink PowerDVD
25
Diskdefragmenteraren
47
Diskrensning
48
HP Connection Manager
15
programvaruuppdateringar,
installera
55
publikt WLAN, anslutning
18
R
rengöra datorn
50
resa med datorn
13, 51
RJ-45-jack (nätverk), identifiera
6
roteringsgest på styrplatta
34
rullningsgest på styrplatta
33
räddningsmedier
60
räddningsskivor
60
S
serienummer
13
serienummer, dator
13
serviceetiketter
hitta
13
Setup Utility (BIOS), lösenord
54
skivor som stöds
60
skrivbara medier
36
skötsel av datorn
50
snabbtangent,
systeminformation
28
snabbtangenter
använda
28
basinställningar
28
beskrivning
28
visa systeminformation
28
snärtning på styrplatta
34
startordning
ändra
66
ström
batteri
40
spara
40
strömingång, identifiera
5
strömknapp, identifiera
10
strömlampor, identifiera
6, 9
strömsparläge
avsluta
36, 37
initiera
36, 37
initieras vid kritiskt låg
batteriladdning
40
styrplatta
använda
29, 30
knappar
8, 30
styrplattans på/av-knapp
8, 30
styrplatta zon, identifiera
8
styrplattegester
nypa
33
rotera
34
rulla
33
snärta
34
zooma
33
styrplatteknappar
höger
30
vänster
30
styrplattelampa
8, 9, 30
styrplattezon, identifiera
30
ställa in lösenordsskydd för
återaktivering
37
stänga av datorn
43
systemet svarar inte
43
systemåterställning
64
systemåterställningspunkter
61
skapa
61
säkerhet, trådlös
17
säkerhetskabellås, installera
56
Index
77
Sample