HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 86 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 88
Index
A
ansluta till ett WLAN
18
antivirusprogram, använda
55
använda batterimätaren
38
använda lösenord
53
använda nätström
41
avstängning
43
B
basinställningar, snabbtangent
28
batteri
spara ström
40
batteriinformation, hitta
40
batterimätaren
38
batteriström
40
Beats Audio
22, 28
Beats Audio, kontrollpanel
22
Beats Audio, snabbtangent
23
besparing, ström
40
BIOS
fastställa versionen
57
ladda ned en BIOS-
uppdatering
58
uppdatera
57
Bluetooth-enhet
15, 18
Bluetooth-etikett
13
borttagna filer
återställa
64
bra metoder
1
brandväggsprogramvara
55
C
caps lock-lampa, identifiera
9
certifieringsetikett för trådlöst
13
CyberLink PowerDVD
25
D
digitalkort
sätta i
46
digitalmedieplats, identifiera
6
diskdefragmentering,
programvara
47
diskrensning, programvara
48
driftsmiljö
68
E
elektrostatisk urladdning
75
enhetsmedier
36
esc-tangent, identifiera
11
etiketter
Bluetooth
13
certifiering för trådlöst
13
föreskrifter
13
Microsoft-äkthetscertifikat
13
serienummer
13
service
13
WLAN
13
externa enheter
45
extra, externa enheter, använda
45
F
felsökning energihantering
73
felsökning ljudfunktioner
73
felsökning låg
batteriladdningsnivå
73
Felsökning och support
69
felsökning trådlös anslutning
70
fn-tangent, identifiera
11, 28
föreskrifter
certifieringsetiketter för
trådlöst
13
föreskrifter, etikett
13
företags-WLAN, anslutning
18
H
HD-enheter, ansluta
24, 25
HDMI
konfigurera ljud
24
HDMI-port, ansluta
24
HDMI-port, identifiera
6, 21
HP 3D DriveGuard
47
HP Connection Manager-
programvara
15
HP- och tredjepartsprogramvara,
installera
programvaruuppdateringar
55
HP Recovery Manager
64
hubb
44
hårddisk
HP 3D DriveGuard
47
hårddisklampa
6
högtalare, identifiera
10, 21
I
ineffekt
67
ingång, ström
5
installera
tillval, säkerhetskabellås
56
viktiga
säkerhetsuppdateringar
55
installera ett trådlöst nätverk
(WLAN)
17
installera Internetanslutning
17
Intel Wireless Display
25
interna mikrofoner, identifiera
7,
20
Internetsäkerhet, programvara
54
intern skärmströmbrytare,
identifiera
7
J
jack
ljudingång (mikrofon)
5
76
Index
Sample