HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 81 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 88
Om du kan ange säkerhetskoden utan problem kan det bero på att WLAN-anslutningen är skadad. I
flera fall kan Windows reparera en skadad WLAN-anslutning.
Om det finns en ikon för nätverksstatus i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet,
högerklickar du på ikonen och klickar sedan på
Felsök problem
.
Nätverksenheten återställs och ett försök görs att återansluta till ett av de önskade nätverken.
Gör så här om det inte finns någon ikon för nätverksstatus i meddelandefältet:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Nätverk och Internet
>
Nätverks- och delningscenter
.
2.
Klicka på
Felsök problem
och markera det nätverk som du vill reparera.
De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga
Om du uppmanas att ange en säkerhetskod (eller nätverksnyckel) eller ett namn (SSID) när du
ansluter datorn till ett WLAN, är nätverket skyddat. Du måste ha de aktuella koderna för att kunna
upprätta en anslutning till ett skyddat nätverk. SSID:t och säkerhetsnyckeln är alfanumeriska koder
som du anger på datorn för att den ska identifieras i nätverket.
Om du försöker ansluta till din egen trådlösa router hittar du anvisningar om hur du ställer in
samma kod på både routern och WLAN-enheten i routerns handbok.
Om du använder ett privat nätverk, som ett kontorsnätverk eller ett publikt chattrum på Internet,
ska du kontakta nätverksadministratören för att erhålla koderna och därefter ange dem när du
blir uppmanad till det.
I vissa nätverk ändras SSID:t eller nätverksnycklarna som används i routrarna eller
åtkomstpunkterna regelbundet för att höja säkerheten. Du måste då byta motsvarande kod i
datorn.
Om du får nya trådlösa nätverksnycklar och ett nytt SSID för ett nätverk dit du tidigare har anslutit
datorn, ansluter du den till detta nätverk så här:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
Nätverk och Internet
>
Nätverks- och delningscenter
.
2.
Klicka på
Hantera trådlösa nätverk
i panelen till vänster.
En lista som visar alla tillgängliga WLAN visas. Om du befinner dig i en hotspot där flera WLAN
är aktiva, visas också flera.
3.
Välj önskat nätverk i listan, högerklicka på nätverket och klicka sedan på
Egenskaper
.
OBS!
Om det nätverk du vill ansluta till inte finns i listan ska du fråga nätverksadministratören
om routern eller åtkomstpunkten är i drift.
4.
Klicka på fliken
Säkerhet
och skriv in rätt data för trådlös kryptering i rutan
Network security
key
(Säkerhetsnyckel för nätverk).
5.
Spara inställningarna genom att klicka på
OK
.
Felsökning
71
Sample