HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 80 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 88
Felsökning
Problem med trådlös anslutning
Några möjliga orsaker till problem med trådlös anslutning:
Den trådlösa enheten är inte påslagen.
Den trådlösa enheten är inte korrekt installerad eller har inaktiverats.
Den trådlösa enheten störs av andra enheter.
Den trådlösa enhetens eller routerns maskinvara fungerar inte.
OBS!
Trådlösa nätverksenheter medföljer endast vissa datormodeller. Om trådlöst nätverk inte
finns med i listan över datorns funktioner på sidan av originalförpackningen, kan du lägga till trådlös
nätverksfunktion genom att köpa en trådlös nätverksenhet.
Det går inte att ansluta till ett WLAN
Om du har problem med att ansluta datorn till ett WLAN ska du kontrollera att den inbyggda WLAN-
enheten är påslagen och korrekt installerad på datorn.
1.
Om lampan för trådlöst är släckt eller lyser gult startar du den trådlösa enheten genom att trycka
på knappen för trådlöst, omkopplaren eller tangenten för trådlöst.
2.
Försök sedan att ansluta till WLAN:et igen.
Om det fortfarande inte går att ansluta följer du nedanstående anvisningar.
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och säkerhet
.
2.
Klicka på
Enhetshanteraren
i avsnittet System.
3.
Klicka på pilen bredvid
Nätverkskort
för att utöka listan och visa alla kort.
4.
Identifiera WLAN-enheten i listan Nätverkskort. I posten för en WLAN-enhet ingår termen
trådlöst
,
trådlöst LAN
,
WLAN
eller
802.11
.
Om inga WLAN-enheter visas har datorn antingen inte någon inbyggd WLAN-enhet eller också
är drivrutinen för WLAN-enheten felaktigt installerad.
Mer information om felsökning av WLAN finns på webbplatslänkarna i Hjälp och support.
Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk
Om du inte kan ansluta till ett inställt nätverk kan det bero på att det är ett säkerhetsaktiverat WLAN. I
så fall krävs en säkerhetskod för att ansluta. Mer information finns i följande avsnitt.
70
Kapitel 13
Felsökning och support
Sample