HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 8 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 88
Installera uppdateringar för HP- och tredjepartsprogramvara
...........................................
55
Skydda det trådlösa nätverket
............................................................................................................
56
Säkerhetskopiera program och information
.......................................................................................
56
Använda tillvalet säkerhetskabellås
...................................................................................................
56
10
Setup Utility (BIOS) och System Diagnostics
..........................................................................................
57
Starta Setup Utility (BIOS)
..................................................................................................................
57
Uppdatera BIOS
.................................................................................................................................
57
Ta reda på BIOS-versionen
...............................................................................................
57
Ladda ned en BIOS-uppdatering
.......................................................................................
58
Använda System Diagnostics (Systemdiagnostik)
.............................................................................
59
11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
.............................................................................................
60
Skapa säkerhetskopior
.......................................................................................................................
60
Skapa räddningsmedier för att återskapa det ursprungliga systemet
................................
60
Vad du behöver veta
.........................................................................................
60
Skapa räddningsmedier
....................................................................
61
Skapa systemåterställningspunkter
...................................................................................
61
Vad du behöver veta
.........................................................................................
61
Skapa en systemåterställningspunkt
.................................................................
61
Säkerhetskopiera system och personlig information
.........................................................
62
Tips för skapa en säkerhetskopia
.....................................................................
62
Vad du behöver veta
.........................................................................................
62
Skapa en säkerhetskopia med Windows Säkerhetskopiera och återställa
.......
63
Återställning och räddning
..................................................................................................................
64
Återställa till föregående systemåterställningspunkt
..........................................................
64
Återställa specifika filer
......................................................................................................
64
Återställa specifika filer med Windows Säkerhetskopiera och återställa
..........
64
Återskapa det ursprungliga systemet med HP Recovery Manager
...................................
64
Vad du behöver veta
.........................................................................................
64
Räddning med HP:s räddningspartition (endast vissa modeller)
......................
65
Återskapa med räddningsmedierna
..................................................................
65
Ändra datorns startordning
...............................................................
66
12
Specifikationer
............................................................................................................................................
67
Ineffekt
................................................................................................................................................
67
Driftsmiljö
............................................................................................................................................
68
13
Felsökning och support
.............................................................................................................................
69
Felsökning
..........................................................................................................................................
70
viii
Sample