HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 76 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 88
Ändra datorns startordning
Så här ändrar du startordningen för räddningsskivorna:
1.
Starta om datorn.
2.
Tryck på
esc
medan datorn startar om och tryck sedan på
f9
för startalternativ.
3.
Välj
Internal CD/DVD ROM Drive
(Inbyggd CD/DVD ROM-enhet) i fönstret med startalternativ.
Så här ändrar du startordningen för en räddningsflashenhet:
1.
Sätt in flashenheten i en USB-port.
2.
Starta om datorn.
3.
Tryck på
esc
medan datorn startar om och tryck sedan på
f9
för startalternativ.
4.
Välj flashenheten i fönstret med startalternativ.
66
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample