HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 75 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 88
En systemräddning måste utföras om datorns hårddisk slutar att fungera eller om alla försök att
åtgärda eventuella funktionsfel på datorn misslyckas.
Om räddningsmedierna inte fungerar kan du erhålla räddningsskivor för systemet från HP:s
webbplats.
Alternativet Minimized Image Recovery rekommenderas endast för avancerade användare. Alla
maskinvarurelaterade drivrutiner och program installeras om, men inte övrig programvara. Låt
processen slutföras, i annat fall genomförs inte räddningen och systemet kan inte återskapas.
Räddning med HP:s räddningspartition (endast vissa modeller)
Med HP:s räddningspartition (endast vissa modeller) kan du återskapa systemet utan räddningsskivor
eller räddningsflashenhet. Den här typen av räddning kan endast användas om hårddisken
fortfarande fungerar.
Kontrollera förekomsten av en räddningspartition genom att välja
Start
och högerklicka på
Dator
. Välj
sedan
Administrera
>
Diskhantering
. Om det finns en räddningspartition visas en räddningsenhet i
listan.
OBS!
Räddningsskivor medföljer datorer som saknar räddningspartition.
1.
Starta HP Recovery Manager på något av följande sätt:
Klicka på
Start
och skriv
recovery
i sökfältet. Välj
Recovery Manager
i listan.
– eller –
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på
esc
medan meddelandet "Press the ESC
key for Startup Menu" (Tryck på ESC för startmenyn) visas längst ned på skärmen. Tryck
sedan på
f11
när meddelandet "F11 (System Recovery)" (F11 Systemåterställning) visas
på skärmen.
2.
Klicka på
Systemräddning
i
HP Recovery Manager
-fönstret.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Återskapa med räddningsmedierna
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt in den första räddningsskivan i den optiska enheten på datorn eller i en extra, extern optisk
enhet och starta om datorn.
– eller –
Sätt in räddningsflashenheten i en USB-port på datorn och starta sedan om datorn.
OBS!
Om datorn inte automatiskt startar om i HP Recovery Manager måste du ändra
startordningen i datorn. Se
Ändra datorns startordning
på sidan
66
.
3.
Tryck på
f9
när systemet startar.
4.
Välj den optiska enheten eller flashenheten.
5.
Följ instruktionerna på skärmen.
Återställning och räddning
65
Sample