HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 74 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 88
Återställning och räddning
Återställa till föregående systemåterställningspunkt
Ibland kan installation av ny programvara medföra att datorn eller Windows inte fungerar korrekt.
Vanligtvis kan du åtgärda problemet genom att avinstallera programvaran. Om avinstallationen inte
löser problemet kan du återställa datorn till föregående systemåterställningspunkt (som du har skapat
vid ett tidigare tillfälle).
Så här återställer du till en systemåterställningspunkt då datorn fungerade korrekt:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och säkerhet
>
System
.
2.
Klicka på
Systemskydd
i vänster ruta.
3.
Klicka på fliken
Systemskydd
.
4.
Klicka på
Systemåterställning
och följ anvisningarna på skärmen.
Återställa specifika filer
Att kunna återställa specifika filer är praktiskt om några filer har tagits bort av misstag från hårddisken
och de inte kan återställas från papperskorgen eller om filer har skadats. Att återställa specifika filer
är även praktiskt om du någon gång väljer att återskapa det ursprungliga system med HP Recovery
Manager. Du kan endast återställa specifika filer som du tidigare har säkerhetskopierat.
Återställa specifika filer med Windows Säkerhetskopiera och återställa
Du kan återställa filer som har säkerhetskopierats med Säkerhetskopiera och återställa i Windows:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och säkerhet
>
Säkerhetskopiering och
återställning
.
2.
Återställ säkerhetskopieringen genom att följa anvisningarna på skärmen.
OBS!
I Windows finns funktionen Kontroll av användarkonto som skyddar datorn. Du kan bli
ombedd att ge tillåtelse till eller att ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara,
köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support.
Återskapa det ursprungliga systemet med HP Recovery Manager
Med programmet HP Recovery Manager kan du reparera eller återskapa datorn till dess
fabriksinställning.
Vad du behöver veta
HP Recovery Manager återskapar endast den programvara som installerades på fabriken.
Programvara som inte medföljer datorn måste antingen laddas ned från tillverkarens webbplats
eller installeras om från den skiva som tillverkaren tillhandahållit.
En systemräddning kan användas som ett sista försök att åtgärda problem på datorn. Om du
inte redan har försökt med återställningspunkter (se
Återställa till föregående
systemåterställningspunkt
på sidan
64
) och delvis återställning (se
Återställa specifika filer
på sidan
64
) bör du göra det innan du använder HP Recovery Manager för att rädda och
återskapa systemet.
64
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample