HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 73 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 88
Kontrollera mängden ledigt utrymme på säkerhetskopieringsenheten innan du börjar
säkerhetskopiera.
När du bör säkerhetskopiera:
Innan du lägger till eller ändrar programvara eller maskinvara
Innan du reparerar eller återställer datorn
Regelbundet för att se till att kopiorna av din personliga information inte är för gamla.
När du har lagt till många filer, t.ex. om du har sparat videoklipp från ett födelsedagskalas.
Innan du använder antivirusprogram för att ta bort ett skadligt program.
När du har lagt till information som är svår att ersätta, t.ex. foton, videoklipp, musik,
projektfiler eller dataregister.
Skapa en säkerhetskopia med Windows Säkerhetskopiera och återställa
Du kan säkerhetskopiera filer med Säkerhetskopiera och återställa i Windows. Du kan välja på vilken
nivå du vill säkerhetskopiera, allt från enskilda mappar till enheter. Säkerhetskopiorna är
komprimerade av platsbesparingsskäl. Så här säkerhetskopierar du:
1.
Välj
Start
>
Kontrollpanelen
>
System och säkerhet
>
Säkerhetskopiering och
återställning
.
2.
Schemalägg och skapa en säkerhetskopia genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS!
I Windows finns funktionen Kontroll av användarkonto som skyddar datorn. Du kan bli
ombedd att ge tillåtelse till eller att ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara,
köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support.
Information om hur du återställer finns i
Återställa specifika filer med Windows Säkerhetskopiera och
återställa
på sidan
64
.
Skapa säkerhetskopior
63
Sample