HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 72 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 88
Information om hur du återställer finns i
Återställa till föregående systemåterställningspunkt
på sidan
64
.
Säkerhetskopiera system och personlig information
I datorn finns information som är viktig för dig, t.ex. filer, e-post och foton. Du vill kunna behålla
informationen även om du råkar ladda ner något virusprogram eller om systemet upphör fungera som
det ska. Hur fullständigt filerna kan återskapas beror på hur aktuell din säkerhetskopia är. I takt med
att du lägger till ny programvara och nya datafiler bör du skapa säkerhetskopior regelbundet.
Tips för skapa en säkerhetskopia
Numrera säkerhetskopieringsskivorna innan du sätter i dem i den optiska enheten.
Lagra personliga filer i mapparna Documents, Music, Pictures och Videos (Dokument, Musik,
Bilder och Videor). Tänk på att säkerhetskopiera mapparna med jämna mellanrum.
Spara egna inställningar för ett fönster, ett verktygsfält eller ett menyfält genom att ta en
skärmbild av dina inställningar. Den här skärmbilden sparar tid åt dig om du senare måste ange
inställningarna på nytt.
Så här tar du en bild av skärmen:
1.
Öppna önskad skärmbild.
2.
Kopiera skärmbilden:
Tryck på
alt
+
prt sc
om du endast vill kopiera det aktiva fönstret.
Tryck på
prt sc
om du vill kopiera hela skärmen.
3.
Öppna ett ordbehandlingsdokument eller grafikredigeringsprogram och välj sedan
Redigera
>
Klistra in
. Skärmbilden läggs in i dokumentet.
4.
Spara och skriv ut dokumentet.
Vad du behöver veta
Du kan säkerhetskopiera din information till en extra, extern hårddisk, en flashenhet, en
nätverksdisk eller skivor.
Anslut datorn till nätström när du ska säkerhetskopiera.
Avsätt tillräckligt med tid för att fullfölja säkerhetskopieringsprocessen. Den kan ta över en timme
beroende på hur stora filerna är.
62
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample