HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 70 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 88
11
Säkerhetskopiera, återställa och
återskapa
Din dator innehåller verktyg som ingår i operativsystemet och tillhandahålls av HP, och som hjälper
dig att skydda din information och återställa den om det skulle bli nödvändigt.
Skapa säkerhetskopior
1.
Använd HP Recovery Manager för att skapa räddningsmedier omedelbart efter att du har
konfigurerat arbetsmiljön i datorn.
2.
Skapa systemåterställningspunkter när du tillför ny maskin- och programvara.
3.
Skapa en säkerhetskopia av systemet och din personliga information när du lägger in foton,
videoklipp, musik och andra privata filer.
Skapa räddningsmedier för att återskapa det ursprungliga systemet
När du har konfigurerat datorn bör du skapa räddningsskivor eller en räddningsflashenhet med HP
Recovery Manager. Om hårddisken skadas och du vill återskapa systemet behöver du
räddningsskivorna eller räddningsflashenheten. När systemet återskapas ominstalleras det
ursprungliga operativsystemet och sedan konfigureras inställningarna för standardprogrammen.
Vad du behöver veta
Det går bara att skapa en uppsättning räddningsmedier. Var försiktig när du hanterar dessa
räddningsverktyg och förvara dem på ett säkert ställe.
HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur mycket lagringsutrymme som krävs
för flashenheten eller antalet tomma DVD-skivor som krävs.
Använd DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL-, DVD+R DL-skivor eller en flashenhet. Använd inte
återskrivningsbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD-RE-
skivor (återskrivbar Blu-ray); de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-programvaran.
Om din dator inte har en inbyggd optisk enhet kan du använda en extra, extern optisk enhet
(köps separat) för att skapa räddningsskivor, eller också kan du beställa räddningsskivor till din
dator från HP:s webbplats. Om du använder en extern optisk enhet måste den vara ansluten
direkt till en USB-port på datorn, inte till en USB-port på en extern enhet som t.ex. en USB-hubb.
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du börjar skapa räddningsmedier.
Processen kan ta över en timme. Avbryt inte den här processen.
60
Kapitel 11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
Sample