HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 7 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 88
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
........................................................................
37
Använda batterimätaren
.....................................................................................................................
38
Välja ett energischema
.......................................................................................................................
39
Batteridrift
...........................................................................................................................................
40
Visa information om batteriet
.............................................................................................
40
Spara på batteriet
..............................................................................................................
40
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
...............................................................................
40
Drift med extern nätström
...................................................................................................................
41
HP CoolSense (endast vissa modeller)
..............................................................................................
42
Uppdatera ditt programvaruinnehåll (endast vissa modeller)
.............................................................
43
Stänga av datorn
................................................................................................................................
43
7
Hantera och dela information
......................................................................................................................
44
Använda en USB-enhet
......................................................................................................................
44
Ansluta en USB-enhet
.......................................................................................................
44
Ta bort en USB-enhet
........................................................................................................
45
Ansluta en strömdriven USB-enhet
...................................................................................
45
Sätta i och ta ut ett digitalt lagringskort
..............................................................................................
46
8
Underhåll av datorn
......................................................................................................................................
47
Förbättra prestanda
............................................................................................................................
47
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller)
.......................................................
47
Använda Diskdefragmenteraren
........................................................................................
47
Använda Diskrensning
.......................................................................................................
48
Uppdatera program och drivrutiner
....................................................................................................
49
Rengöra datorn
..................................................................................................................................
50
Rengöra bildskärmen, sidorna och höljet
..........................................................................
50
Rengöra styrplattan och tangentbordet
.............................................................................
50
Resa med eller transportera datorn
....................................................................................................
51
9
Skydda datorn och informationen
...............................................................................................................
52
Hitta dina säkerhetsprogram
..............................................................................................................
52
Använda lösenord
..............................................................................................................................
53
Skapa lösenord i Windows
................................................................................................
53
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
................................................................................
54
Använda programvara för Internetsäkerhet
........................................................................................
54
Använda antivirusprogramvara
..........................................................................................
55
Använda brandväggsprogramvara
....................................................................................
55
Installera programvaruuppdateringar
.................................................................................................
55
Installera Windows säkerhetsuppdateringar
......................................................................
55
vii
Sample