HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 68 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 88
BIOS versionsinformation (kallas även
ROM-datum
och
system-BIOS
) visas när du trycker på
fn
+
esc
(om Windows körs) eller öppnar Setup Utility (BIOS).
1.
Starta Setup Utility (BIOS).
2.
Välj
Main
(Huvudmeny) med piltangenterna.
3.
Om du vill avsluta Setup Utility (BIOS) utan att spara några ändringar väljer du
Exit
(Avsluta)
>
Exit Discarding Changes
(Avsluta utan att spara ändringar) med piltangenterna och trycker
sedan på
enter
.
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT:
Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att
endast hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern
strömkälla via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan
datorn drivs med batteri, är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla.
Följ dessa anvisningar under nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge eller viloläge.
Sätt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Välj
Start
>
Hjälp och support
>
Underhåll
.
2.
Följ instruktionerna på skärmen för identifiering av din dator och hitta den BIOS-uppdatering du
vill hämta.
3.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på
datorn. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du
behöver den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS!
Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av
system-BIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när
nedladdningen är klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Öppna Utforskaren i Windows genom att välja
Start
>
Dator
.
2.
Dubbelklicka på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ sökvägen som du antecknade tidigare och öppna den mapp på hårddisken som innehåller
uppdateringen.
58
Kapitel 10
Setup Utility (BIOS) och System Diagnostics
Sample