HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 67 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 88
10
Setup Utility (BIOS) och System
Diagnostics
Setup Utility, eller BIOS (Basic Input/Output System), styr kommunikationen mellan systemets alla in-
och utenheter (t.ex. diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I Setup Utility (BIOS)
finns inställningar för de typer av enheter som har installerats, datorns startsekvens och mängden
systemminne och utökat minne.
Starta Setup Utility (BIOS)
Så här startar du Setup Utility BIOS:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på
esc
medan meddelandet "Press the ESC key for
Startup Menu" (Tryck på ESC för startmenyn) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på
f10
för att öppna Setup Utility (BIOS).
Information om hur du navigerar i Setup Utility (BIOS) visas längst ned på skärmen.
OBS!
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility (BIOS). Om du gör fel finns det risk för att
datorn inte fungerar som den ska.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för
SoftPaq
.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om
installation och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
Du kan avgöra om tillgängliga BIOS-uppdateringar innehåller senare BIOS-versioner än de som för
tillfället är installerade på datorn genom att ta reda på vilken version av system-BIOS som är
installerad.
Starta Setup Utility (BIOS)
57
Sample