HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 66 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 88
Om du har installerat tredjepartsprogram efter det att du köpt datorn, ska du uppdatera programvaran
regelbundet. Programvaruföretagen tillhandahåller uppdateringar av sin programvara för att korrigera
säkerhetsproblem och förbättra programvarans funktion.
Skydda det trådlösa nätverket
När du installerar ett trådlöst nätverk, ska du alltid aktivera säkerhetsfunktionerna. Mer information
finns i
Skydda ditt WLAN
på sidan
17
.
Säkerhetskopiera program och information
Säkerhetskopiera regelbundet dina program och din information, så skyddar du dem mot att gå
förlorade eller skadas permanent vid en virusattack eller ett program- eller maskinvarufel. Mer
information finns i
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
på sidan
60
.
Använda tillvalet säkerhetskabellås
Ett säkerhetskabellås, som köps separat, är avsett att användas i avvärjande syfte, men det kan inte
alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Säkerhetskabellåset är en av många metoder som
bör användas som en del av en komplett säkerhetslösning som ger dig det bästa skyddet mot stöld.
Säkerhetskabellåset på din dator kan se något annorlunda ut än vad som visas på bilden i det här
avsnittet. Information om var du hittar platsen för säkerhetskabel på datorn finns i
Lära känna datorn
på sidan
4
.
1.
Linda säkerhetskabellåset runt ett fast föremål.
2.
Sätt nyckeln
(1)
i säkerhetskabellåset
(2)
.
3.
För in säkerhetskabellåset i datorns plats för säkerhetskabel
(3)
och lås sedan
säkerhetskabellåset med nyckeln.
4.
Ta ur nyckeln och förvara den på en säker plats.
56
Kapitel 9
Skydda datorn och informationen
Sample