HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 65 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 88
Använda antivirusprogramvara
Datorvirus kan sätta program, verktyg eller operativsystemet ur spel eller orsaka att de inte fungerar
som de ska. Antivirusprogram kan identifiera och förstöra de flesta virus och i de flesta fall reparera
eventuella skador som de har orsakat.
Mer information om datorvirus får du om du skriver
virus
i rutan Sök i Hjälp och support.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En
brandvägg kan vara ett program som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även
vara en kombination av både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och
hemmanätverket och skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet
och jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller
dessa kriterier stoppas.
Installera programvaruuppdateringar
HP, Microsoft Windows och tredjepartsprogram som är installerade på datorn bör uppdateras
regelbundet så att de kan korrigera säkerhetsproblem och förbättra prestandan. Mer information finns
i
Uppdatera program och drivrutiner
på sidan
49
.
Installera Windows säkerhetsuppdateringar
Uppdateringar av operativsystemet och annan programvara kan bli tillgängliga efter det att datorn har
levererats. Microsoft publicerar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn mot
säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart
du får meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Gör så här när du vill kontrollera att alla tillgängliga uppdateringar är installerade på datorn:
Kör Windows Update så snart som möjligt när du har installerat datorn. Välj
Start
>
Alla
program
>
Windows Update
.
Därefter bör du köra Windows Update en gång i månaden.
Hämta uppdateringar av Windows och andra Microsoft-program allteftersom de lanseras på
Microsofts webbplats och via uppdateringslänken i Hjälp och support.
Installera uppdateringar för HP- och tredjepartsprogramvara
HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar de program och drivrutiner som varit installerade
på datorn från början. Besök
support
om du vill hämta de senaste versionerna.
Där kan du också registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar görs
tillgängliga.
Installera programvaruuppdateringar
55
Sample