HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 64 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 88
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
Lösenord
Funktion
Administrator password (Administratörslösenord)
Måste anges varje gång du går till Setup Utility (BIOS).
Om du glömmer ditt administratörslösenord, får du
ingen åtkomst till Setup Utility (BIOS).
OBS!
Administratörslösenordet kan användas istället för
Start-lösenordet.
OBS!
Ditt administratörslösenord går inte att byta ut mot ett
administratörslösenord som ställts in i Windows. Det visas
inte heller när det är inställt, angivet, ändrat eller borttaget.
OBS!
Om du anger startlösenordet vid den första
lösenordskontrollen, innan meddelandet ”Press the ESC key
for Startup Menu” (Tryck på ESC för startmenyn) visas,
måste du ange administratörslösenordet för att kunna
använda Setup Utility (BIOS).
Power-on password (Lösenord vid start)
Måste anges varje gång du startar eller startar om
datorn eller avslutar viloläget.
Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta
eller starta om datorn eller att avsluta strömsparläget.
OBS!
Administratörslösenordet kan användas istället för
Start-lösenordet.
OBS!
Ett startlösenord visas inte på skärmen när det
skapas, anges, ändras eller tas bort.
Skapa, ändra eller radera ett administratörs- eller startlösenord i Setup Utility (BIOS) så här:
1.
Starta Setup Utility (BIOS) genom att starta eller starta om datorn. Tryck på
esc
samtidigt som
meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Tryck på ESC för startmenyn) visas längst
ned till vänster på skärmen.
2.
Tryck på piltangenterna och följ anvisningarna på skärmen. Tryck på
f10
när startmenyn visas.
3.
Välj
Security
(Säkerhet) med piltangenterna och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda programvara för Internetsäkerhet
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet, riskerar du att utsätta den för
datorvirus, spionprogramvara och andra onlinehot. Som en hjälp av skydda datorn kan provversioner
av programvara för Internetsäkerhet, som innehåller antivirus- och brandväggsfunktioner, vara
förinstallerade på datorn. Säkerhetsprogramvaran måste uppdateras regelbundet för att skydda mot
nyupptäckta virus och andra säkerhetsrisker. Vi rekommenderar att du uppgraderar provversionen
eller köper programvaran så att din dator är ordentligt skyddad.
54
Kapitel 9
Skydda datorn och informationen
Sample