HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 63 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 88
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda informationen i datorn och för
att få säkrare onlinetransaktioner. Flera typer av lösenord kan skapas. När du första gången
installerade datorn uppmanades du att skapa ett användarlösenord för att skydda den. Ytterligare
lösenord kan skapas i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS) som är förinstallerat på datorn.
Det kan vara bra att använda samma lösenord för en funktion i Setup Utility (BIOS) som för en
säkerhetsfunktion i Windows.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
För att vara säker på att inte bli utelåst från datorn bör du notera varje lösenord och förvara det
på en säker plats och inte tillsammans med datorn. Spara inte lösenord i en fil i datorn.
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
Byt lösenord minst var tredje månad.
Ett bra lösenord är långt och innehåller bokstäver, interpunktion, symboler och siffror.
Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera dina filer, radera konfidentiella
filer och sedan ta bort alla lösenordsinställningar.
Om du vill veta mer om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren, väljer du
Start
>
Hjälp
och support
.
Skapa lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Användarlösenord
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows. Du
kan även ange att användaren ska uppmanas uppge
lösenordet för att avsluta strömsparläget eller viloläget. Mer
information finns i
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
på sidan
37
.
Administratörslösenord
Skyddar mot åtkomst till datorns innehåll på
administratörsnivå.
OBS!
Detta lösenord kan inte användas för åtkomst till
innehållet i Setup Utility (BIOS).
Använda lösenord
53
Sample