HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 62 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 88
9
Skydda datorn och informationen
Datorns säkerhet är mycket viktig för att du ska kunna skydda din informations konfidentialitet,
integritet och tillgänglighet. Standardsäkerhetslösningarna i operativsystemet Windows, HP-
programmen, det icke Windows-baserade Setup Utility (BIOS) och annan tredjepartsprogramvara kan
hjälpa dig att skydda datorn mot en mängd olika hot, till exempel virus, maskar och andra typer av
skadlig kod.
VIKTIGT:
Vissa av sälerhetsfunktionerna som beskrivs i det här kapitlet finns kanske inte på din
dator.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
Power-on password (Lösenord vid start)
Datorvirus
Antivirusprogram
Obehörig åtkomst till data
Brandväggsprogramvara
Obehörig åtkomst till inställningar i Setup Utility (BIOS) och
annan systemidentifieringsinformation
Administratörslösenord
Pågående eller framtida hot mot datorn
Programvaruuppdateringar
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Användarlösenord
Obehörig flyttning av datorn
Säkerhetskabellås
Hitta dina säkerhetsprogram
HP Security Assistant (endast vissa modeller) ger dig en startplats varifrån du snabbt når en samling
säkerhetsprogram som är ordnade efter uppgift. Istället för att söka efter varje program via Start-
menyn och Kontrollpanelen kan du med HP Security Assistant nå programmen för följande
säkerhetsuppgifter:
Installera Internet- och antivirusskydd
Säkerhetskopiera och återskapa filer
Administrera lösenord, användarkonton och kontrollfunktioner för föräldrar
Underhålla datorn och installera de senaste HP- och Windows-uppdateringarna
Du öppnar HP Security Assistant genom att välja
Start
>
Alla program
>
Säkerhet och skydd
>
HP Security Assistant
.
52
Kapitel 9
Skydda datorn och informationen
Sample