HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 60 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 88
Rengöra datorn
Se till att hålla datorn och den externa utrustningen i bra skick genom regelbunden rengöring. Om du
inte rengör datorn samlas det damm och smuts i den.
VIKTIGT:
Undvik att använda följande rengöringsprodukter:
Starka lösningsmedel, exempelvis alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid och kolväten, som
kan skada datorns yta permanent.
Rengöra bildskärmen, sidorna och höljet
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett
alkoholfritt
glasrengöringsmedel. Kontrollera att bildskärmen är torr innan du fäller ned bildskärmslocket.
Använd en duk som är förfuktad med antibakteriellt medel när du rengör sidorna och höljet.
Fibermaterial som t.ex pappershanddukar, som kan repa datorn.
OBS!
Det går lättast att torka bort smuts från datorns hölje genom att torka i en cirkelrörelse.
Rengöra styrplattan och tangentbordet
VIKTIGT:
Se till att inga vätskor droppar ner mellan tangenterna på tangentbordet, även när du
rengör datorn. Det kan ge permanenta skador på de interna komponenterna.
Rengör och desinficera styrplattan och tangentbordet med en mjuk mikrofiberduk eller en
antistatisk duk utan olja (t.ex. ett sämskskinn) fuktad med ett
alkoholfritt
glasrengöringsmedel,
eller använd en godkänd antibakteriell engångsservett.
Du kan förhindra att tangenterna fastnar samt avlägsna damm, ludd och partiklar från
tangentbordet genom att använda en behållare med komprimerad luft med rörmunstycke.
VARNING:
Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk
stöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig
smuts på tangentbordsytan.
50
Kapitel 8
Underhåll av datorn
Sample