HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 6 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 88
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
............................................................................................
19
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)
.....................................................................................
19
4
Använda underhållningsfunktionerna
........................................................................................................
20
Använda webbkameran
......................................................................................................................
22
Använda ljud
.......................................................................................................................................
22
Ansluta högtalare
...............................................................................................................
22
Ansluta hörlurar
.................................................................................................................
22
Ansluta en mikrofon
...........................................................................................................
22
Använda Beats Audio
........................................................................................................
22
Öppna kontrollpanelen i Beats Audio
................................................................
22
Aktivera och inaktivera Beats Audio
..................................................................
23
Kontrollera ljudet
................................................................................................................
23
Använda video
....................................................................................................................................
23
Ansluta en HDMI-TV eller -bildskärm
................................................................................
24
Konfigurera ljudinställningen (med HDMI-TV)
...................................................
24
Använda Intel Wireless Display (endast vissa modeller)
...................................................
25
Hantera ljud- och videofiler
.................................................................................................................
25
5
Använda tangentbordet och pekdonen
......................................................................................................
26
Använda tangentbordet
......................................................................................................................
27
Använda tangentkombinationer med ALT GR
...................................................................
27
Använda åtgärdstangenterna
............................................................................................
27
Använda snabbtangenterna
...............................................................................................
28
Använda styrplattan
............................................................................................................................
29
Använda styrplattegester
...................................................................................................
29
Använda styrplattan
............................................................................................................................
30
Starta och stänga av styrplattan
........................................................................................
30
Navigera
............................................................................................................................
31
Välja
...................................................................................................................................
31
Använda styrplattegester
...................................................................................................
32
Rulla
..................................................................................................................
33
Nypa/zooma
......................................................................................................
33
Rotera
...............................................................................................................
34
Snärta
................................................................................................................
34
6
Strömhantering
.............................................................................................................................................
35
Använda strömspar- eller viloläget
.....................................................................................................
36
Initiera och avsluta strömsparläget
....................................................................................
36
Initiera och avsluta viloläget
...............................................................................................
37
vi
Sample