HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 58 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 88
Så här kör du Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Välj
Start
>
Alla program
>
Tillbehör
>
Systemverktyg
>
Diskdefragmenteraren
.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Diskrensning söker igenom hårddisken efter filer som inte används, och som du riskfritt kan ta bort för
att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här kör du Diskrensningen:
1.
Välj
Start
>
Alla program
>
Tillbehör
>
Systemverktyg
>
Diskrensning
.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
48
Kapitel 8
Underhåll av datorn
Sample