HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 57 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 88
8
Underhåll av datorn
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. Det här
kapitlet innehåller information om hur du förbättrar datorns prestanda genom att köra verktyg som
Diskdefragmenteraren och Diskrensning. Här finns även information om hur du uppdaterar program
och drivrutiner, anvisningar om hur du rengör datorn och tips när du ska resa med datorn.
Förbättra prestanda
Alla vill ha en snabb dator och genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder, med verktyg som
exempelvis Diskfragmenteraren och Diskrensning kan du avsevärt förbättra datorns prestanda. Du
kanske även vill installera större enheter och mer minne när du har haft datorn i flera år.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när
något av följande inträffar:
Du tappar datorn.
Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri.
Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift.
OBS!
Hårddiskar i det primära och det sekundära hårddiskfacket skyddas av HP 3D DriveGuard.
Hårddiskar som är anslutna till USB-portar skyddas inte av HP 3D DriveGuard.
Mer information finns i programvaruhjälpen till HP 3D DriveGuard.
Använda Diskdefragmenteraren
Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. En fragmenterad enhet
betyder att alla data inte ligger i sekvens och därför måste hårddisken arbeta mer för att hitta filer,
vilket gör datorn långsammare. Diskdefragmentering sammanför (eller fysiskt omorganiserar) de
fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt.
OBS!
Det är inte nödvändigt att köra diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor
hårddisk och hur många fragmenterade filer du har, kan detta ta mer än en timme.
HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Du kan ställa in
Diskdefragmenteraren så att den körs automatiskt varje månad, men du kan också defragmentera
datorn manuellt när som helst.
Förbättra prestanda
47
Sample