HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 56 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 88
Sätta i och ta ut ett digitalt lagringskort
Så här sätter du i ett digitalt lagringskort:
VIKTIGT:
Använd så lite kraft som möjligt när du sätter in ett digitalkort så minskar risken för att
kortets kontakter skadas.
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.
2.
För in kortet i digitallagringsplatsen och tryck in kortet tills det sitter på plats.
Du hör ett ljud när enheten har upptäckts och en meny med alternativ visas.
Så här tar du ut ett lagringskort:
VIKTIGT:
Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den
här proceduren för säker borttagning av digitalkortet.
1.
Spara all information och stäng alla program som är associerade med digitalkortet.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Tryck in kortet
(1)
och ta sedan ut det ur kortplatsen
(2)
.
OBS!
Om kortet inte matas ut kan du dra ut det ur kortplatsen.
46
Kapitel 7
Hantera och dela information
Sample