HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 55 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 88
Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
OBS!
Datorns USB-port kan se något annorlunda ut än den som visas på bilden i det här
avsnittet.
Ett ljud hörs när enheten har upptäckts.
OBS!
Första gången du ansluter en USB-enhet visas ett meddelande i meddelandefältet, som talar
om att datorn känner igen enheten.
Ta bort en USB-enhet
VIKTIGT:
Var försiktig så att inte USB-kontakten skadas när du tar bort USB-enheten. Dra inte i
själva kabeln utan håll i kontakten.
VIKTIGT:
Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den
här proceduren för säker borttagning av USB-enheten.
1. Innan du tar bort en USB-enhet ska du spara informationen och stänga alla program som är
associerade med enheten.
2. Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet
och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3. Ta bort enheten.
Ansluta en strömdriven USB-enhet
VIKTIGT:
Du kan minska risken för att utrustningen skadas när du ansluter en strömdriven enhet
genom att se till att enheten är avstängd och elkontakten urdragen.
1.
Anslut enheten till datorn.
2.
Anslut strömsladden till ett jordat vägguttag.
3.
Starta enheten.
När du kopplar ur en icke strömdriven extern enhet, ska du stänga av den och sedan koppla bort den
från datorn. När du kopplar ur en strömdriven extern enhet ska du stänga av den, koppla bort den
från datorn och sedan dra ur strömkabeln.
Använda en USB-enhet
45
Sample