HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 54 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 88
7
Hantera och dela information
Diskar är digitala lagringsenheter eller SSD-diskar som hjälper dig att lagra, hantera, dela och visa
information. Datorn har en intern hårddisk som lagrar datorns programvara, operativsystem och alla
dina personliga filer. En del datorer har även en inbyggd optisk enhet som gör att du kan läsa eller
skriva information på CD-, DVD- eller BD-skivor (Blu-ray) (på vissa modeller) för att spela och spela
in ljud och video.
För ytterligare kapacitet och funktion kan du ansluta en extern enhet (köps separat), t.ex. en optisk
enhet eller hårddisk, eller sätta in ett digitalt lagringskort så att du kan importera information direkt
från din telefon eller kamera. En USB-flashenhet som ansluts till datorns USB-port ger också snabb
dataöverföring. En del enheter drivs via datorns strömförsörjning, medan andra har egen strömkälla.
Vissa enheter levereras med program som måste installeras.
OBS!
Information om hur du ansluter externa trådlösa enheter finns i
Ansluta datorn till ett nätverk
på sidan
14
.
OBS!
Mer information om vilka program och drivrutiner du behöver, och vilken port på datorn du
ska använda, finns i tillverkarens instruktioner.
Använda en USB-enhet
De flesta datorer har fler än en USB-port, eftersom det här gränssnittet gör det möjligt att ansluta flera
olika typer av externa enheter till datorn, som exempelvis ett USB-tangentbord, mus, extern disk,
skrivare, skanner eller USB-hubb.
Datorn kan ha fler än en typ av USB-port. Information om vilka typer av USB-portar som finns på
datorn hittar du i
Lära känna datorn
på sidan
4
. Se till att köpa enheter som är kompatibla med din
dator.
Typ
Beskrivning
USB 2.0
Överför data med en hastighet på 60 MB/sek.
USB 3.0
Överför data med en hastighet på 640 MB/sek. USB 3.0-
portarna (SuperSpeed-portar) är även kompatibla med USB
1.0- och 2.0-enheter.
Ansluta en USB-enhet
VIKTIGT:
Undvik skador på USB-kontakten genom att använda så lite kraft som möjligt när du
ansluter en USB-enhet.
44
Kapitel 7
Hantera och dela information
Sample